Til hovedside

Bedrift

Privat

Produkter

Tilbud

 

Kontakt oss


Innføring i IT-sikkerhet

Ved bruk av IT som verktøy vil det alltid være farer forbundet ved bruk av dette tjenelige verktøyet. Vi i Halcon tar disse truslene alvorlig og ønsker å redusere mulighetene for at data kommer på avveie, blir endret, slettet eller skadet.

Ved bruk av disse virkemidlene vil du få en tryggere hverdag:

1. Installer antivirus, oppdater og søk etter virus jevnlig
2. Bruk brannmur
3. Krypter sensitiv informasjon
4. Foreta sikkerhetskopiering på et annet media enn hvor dataene ligger
5. Oppdater operativsystem, programvare og brannmur
6. Slå av fil- og skriver deling under nettverksoppsettet, hvis ikke dette er nødvendig
7. Vær kritisk til hva du besøker på nettet. Søk etter adware og spyware.

Virus

Hva er et datavirus?

Et datavirus er et program som kan reprodusere seg selv og infisere filer.

Et datavirus aktiveres av en hendelse. Eksempler på dette er når du åpner et e-post vedlegg, ved tid eller ved en installasjon av et program. Enkelte virus kan være helt harmløse mens andre kan gjøre stort skadeverk. Noen sletter filer, noen sender vilkårlige dokumenter/filer til andre og enkelte gir meldinger på skjermen. Felles for dem alle er at de bruker ressurser på den infiserte PCèn, i form av harddisk, CPU, minne eller nettverkskapasitet.

Hva gjør du for å forhindre å bli infisert av virus?

Installerer antivirus programvare. Oppdater antivirus programvaren minst en gang i uken. Vær forsiktig med å åpne filer og programmer. Vær kritisk til hva du besøker på nettet

Hva gjør du hvis du har blitt angrepet?

Ikke få panikk. Slå av PC-en og kontakt oss. I de aller fleste tilfeller klarer vi å desinfisere viruset og får PC-en/systemet tilbake til normal drift innen noen timer.

Brannmur

Hva er en brannmur

En brannmur er programvare eller hardware som forhindrer eller avviser trafikk mellom to nettverk ved hjelp av et sett av regler. Brannmuren skal hindre uønsket tilgang til et nettverk eller en PC. Vi anbefaler alle våre kunder å benytte seg av brannmur. Norge er et utsatt land når det gjelder port-scanning, dvs å gjøre søk i internettadresser om porter er åpne. En port scanning kan fortelle utføreren om hvilke programmer, systemer, etc som internettadressen har. På denne måten kan personen som utfører port-scanningen få viktig informasjon, som han/hun kan bruke for å utsette PC-en/systemet for angrep. I for eksempel USA er det ikke lov å foreta port-scanning, men i Norge er det ingen lov som forhindrer dette. Dette er en kjent sak i "miljøet", derfor er vi mer utsatt.

Kryptering

Forretningskritisk informasjon på både stasjonære og spesielt bærbare PCèr bør sikres ved hjelp av kryptering. Kryptering gjør dataene uleslige for uvedkommende. Datamaskiner er en lett omsettelig vare som tyver gjerne vil få kloa i og vil sannsynlig selge varen. Du vet ikke hvor PC-en ender opp. Kryptering gjør dataene sikre, slik at ingen uvedkommende vil kunne få frem brev, kontonumre, bilder, informasjon om deg og forretningskritisk informasjon. Vi anbefaler backup av data når kryptering benyttes. Hvis sensitiv informasjon skal sendes/mottas over f.eks. internett, som er et nettverk som bedriften ikke har kontroll over, er det mulig å kryptere trafikken mellom mottaker og sender. I dag finnes det metoder/standarder som er både billige og enkle å sette opp, som gjør informasjonen uleslig for andre enn mottaker og sender.

For mer informasjon om hvilke krypteringsprodukter vi forhandler, trykk her.

Backup/sikkerhetskopiering

Backup/sikkerhetskopiering er rett og slett kopiering av data. En PC vil alltid inneholde informasjon man ikke ønsker å miste, og en dag kan ulykken være der. Enten ved at maskinen er stjålet, disk kræsj, brann eller andre hendelser. Når en slik hendelse har oppstått er det bekvemt å vite at de dataene er der, og man kommer tilbake til normal drift.

Hvis ulykken skulle skje, uten at sikkerhetskopiering er utført, er det mulig å sende den inn til datarekonstruksjon. Dette er svært dyrt og i noen tilfeller vil enkelte data ikke være mulig å få frem. Selvfølgelig er alle data tapt hvis maskinen har blitt stjålet. Vi anbefaler å sikkerhetskopiere viktige data!

Skrevet av Sigurd Magnus Hauknes 08.07.2003
Sist redigert 11.01.2005

Telefon 66 84 63 20

Ny PC?


Media Center
Økonomi
Arbeid
Grafisk

Vår styrke

Vi tar ansvar

Respons / tilgjengelighet

Løsningsorientert

Bredde- og dybdekunnskap innen IT og økonomi

Har vi ikke kunnskap på huset, hjelper vi med å opprette forbindelse med de rette

Vi ser helheten

Erfaring

 

Nyttig

Innføring i IT Sikkerhet

Informasjon om Microsoft Small Business Server 2003